هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان استان البرز در جلسه ای با حضور مدیر یک گروه حسابداری خبره پیش نویس قراردادی را تهیه نموده که به موجب آن کلیه نمایندگان می توانند با مراجعه به آن مؤسسه از طریق انجمن صنفی امور مالی خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

لازم به ذکر است در اولین فرصت همکاران با مراجعه به دفاتر پستی برای سال های 94 و 95 دفتر معین و روزنامه خریداری نمایند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

اطلاعات مربوط به چاپ سند صورت حساب نیز متعاقباً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید

.

 

 

عباسعلی کاوه

رئیس هیئت مدیره انجمن

منوی کاربری

ورود اعضاء انجمن صنفی

جستجو در سایت

ورود به سایت

Go to top